Co możesz zrobić by pomóc?
Jeżeli możesz wspomóc Stowarzyszenie finansowo, wpłaty można dokonać na konto:
Bank Pekao S.A. I Oddział Prudnik
nr 12401688-1199154-2700-401112-001 OSPOzZR 48-200
Prudnik, ul. Chrobrego 10/3


Tytuł wpłaty " Darowizna" pozwoli odpisać Darczyńcy wpłaconą kwotę
od podstawy do opodatkowania

Przyłącz się do naszych wysiłków, by uczynić godnym życie dziewczynek i kobiet cierpiących na zespół Retta.

> Zwracamy się do Was z prośbą o poinformowanie o naszym istnieniu innych rodziców i opiekunów dziewczynek z zespołem Retta, jak również specjalistów różnych profesji.
> Zamierzamy wydawać czasopismo na temat zespołu Retta, problemów rodzin, stosowanych terapii osiągnięć medycyny, wydarzeń w OSPOzZR. Wszystkie europejskie stowarzyszenia Retta wydają takie gazetki dla swoich członków i zainteresowanych specjalistów. Jest to sprawdzona forma przekazu informacji. Szukamy sponsorów wydawców.

> Prosimy o przesłanie wszelkich dostępnych Wam materiałów (teksty, video) na temat zespołu Retta, najchętniej kopii wraz z tłumaczeniem. Proszę o zgłoszenie się wszystkich, którzy znają języki obce lub mają przyjaciół chętnych do pomocy, jak również rodziców będących lekarzami, pedagogami, fizjoterapeutami, psychologami czy specjalistami pokrewnych dziedzin, ale również wydawców i drukarzy.

> Poszukujemy tłumaczy z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, szwedzkiego, flamandzkiego, francuskiego iin., którzy zechcieliby z dobroci swych serc, pomóc polskim dziewczynkom cierpiącym na zespół Retta, pomóc im w ich ciężkim losie. Tłumaczone teksty trafią do rodzin i opiekunów dzieci z RS, a również do specjalistów.
> Prosimy firmy lub osoby prywatne, które mogłyby ofiarować naszemu stowarzyszeniu komputer z modemem, monitor i drukarkę o kontakt z sekretariatem (077) 436-85-86. Byłaby to ogromna pomoc dla nas, ponieważ nasz kontakt na co dzień z rodzicami odbywa się głównie poprzez pocztę.

"Pielęgnuj dzisiaj, by móc leczyć jutro."


Przyłącz się do nas już dzisiaj.